Sponsorluk Faaliyetlerim Nasıl gidiyor?

 

Amacı: Öncelikli amacı sponsorluk aktivitelerine başlamadan önce aktivitenin türünden, içeriğine kadar her tür açıdan değerlendirilmesini ve hedef kitleye en uygun sponsorluk aktivitesi ile ulaşılmasını sağlamaktır. Sponsorluk aktiviteleri aşağıdaki her bir aşama için uygulanabilir.

  • Yeni sponsorluk aktivitelerinin oluşturulması
  • Mevcut sponsorluk aktivitelerinin Etkinliklerinin Ölçümlendirilmesi
  • …..

Nasıl Gerçekleştirilir: Sponsorluk aktivitelerine başlamadan önce, kalitatif araştırma teknikleri ile görüşleri alınan hedef kitleden muhtemel sponsorluk aktiviteleri ile ilgili, önerileri ve fikirleri alınır. Bu önerilerin her biri belirlenen kurumsal kimlik ve marka kişiliği ile örtüşüp örtüşmeyeceği de sorgulanarak kantitatif aşamaya aktarılır.

 

Kantitatif araştırma teknikleri ile ortaya çıkan…….

 

Devamı için iletişime geçiniz. moge@ivemarastirma.com