Tüketicilerim Kimler ? Ne Tür İnsanlar?

Müşteriler ihtiyaçları, istekleri ve satın alma güçleri doğrultusunda daha iyi hizmet alabilecekleri, daha fazla faydalanabilecekleri ürün ve hizmetleri ararlar, tercih ederler.

 

Ancak pazar geneline bakıldığında müşterilerin yaşam stilleri, satın alma güçleri, yaşam dönemleri, sosyal çevreleri gibi karakteristik özellikleri nedeniyle daha iyi algıladıkları ve daha faydalı buldukları ürün ve hizmetlerin farklılaştığı gözlenir.

 

Beklentilerin farklılaştığı piyasalarda bir firmanın tüm alıcılara seslenebilmesi veya çekici gelmesi oldukça zordur.  Her firma, kendisi için verimliliği ve karlılığı yüksek ve daha etkin hizmet verebileceği pazar bölümlerini (segmentleri)   belirlemek durumundadır.

SEGMENTASYON(Pazar bölümleme); pazarı ihtiyaç…..

 

Devamı için iletişime geçiniz. moge@ivemarastirma.com