Reklam İstediğim Etkiyi Yaratacak mı?

 

 

Amacı: Pre-test çalışmalarının amacı reklam kavramının ya da materyalinin (storyboard, animatic, bitmiş film vs.) hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçümlendirilmesi ve gerekiyorsa kavram ya da reklamın revize edilmesidir. Amaç, en optimum reklam ile hedef kitleye ulaşmaktır. Optimum reklamın yayın öncesi elde edilmesi çok önemli bir unsurdur çünkü reklam yayına girdikten sonra geri dönüşü zor ve maliyetli bir aşamaya geçilmiş olacaktır.

 

Nasıl Gerçekleştirilir: Pre-testler kalitatif ve kantitatif yöntemlerle …..

Devamı için iletişime geçiniz. moge@ivemarastirma.com