Ürünüm nerede ne zaman ne kadar kullanılıyor?

Bu tür çalışmaların amacı belirlenen ürün kategorisinde, tüketicilerin ürüne ilişkin pazarlama bileşimine (yani ürün, ambalaj ve reklama) karşı reaksiyonları, tutumları ve davranış kalıplarının saptanmasıdır. Bir başka deyişle tüketicinin ürün kullanımı hakkında üretici firmaya fikir vermek ve farklı bakış açıları kazandırmaktır.

 

Söz konusu araştırma teknikleri ile ele alınan ürünü kullanan hedef kitlenin bu ürüne ilişkin detaylı algılamaları ve düşünceleri derlenir. Daha sonra bu verilerin rakip ürünlerle (markalarla) kıyaslanmasına gidilir. Bu çalışma sonucunda “ürün ve marka kullanımı”, “marka imajı”, ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.

 

Ayrıca tüketici ……?

Devamı için iletişime geçiniz. moge@ivemarastirma.com