MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 

Müşterilerim Memnun mu?    Amacı: Müşteri Memnuniyeti Araştırmalarının amacı mevcut ve potansiyel müşterilerinizin sizin ürün ve hizmetlerinizden ve rakiplerinizin ürün ve hizmetlerinden ne derece memnun olduklarını, varsa memnun olmadıkları konuların neler olduğunu öğrenmenizi sağlar.        Muhtemel memnuniyetsizliklerin ve şikayetlerin öğrenilmesi pazarlama aktivitelerini ve satışı doğrudan etkileyecek olması sebebiyle çok önemli bir konudur. Bu tür çalışmaların diğer amacı ise mevcut memnun müşterilerin varlığını sürdürmek ve memnuniyet derecelerini arttırma yönünde ne tür…


KULLANIM VE TUTUM ARAŞTIRMALARI

Ürünüm nerede ne zaman ne kadar kullanılıyor? Bu tür çalışmaların amacı belirlenen ürün kategorisinde, tüketicilerin ürüne ilişkin pazarlama bileşimine (yani ürün, ambalaj ve reklama) karşı reaksiyonları, tutumları ve davranış kalıplarının saptanmasıdır. Bir başka deyişle tüketicinin ürün kullanımı hakkında üretici firmaya fikir vermek ve farklı bakış açıları kazandırmaktır.   Söz konusu araştırma teknikleri ile ele alınan ürünü kullanan hedef kitlenin bu ürüne ilişkin detaylı algılamaları ve düşünceleri derlenir. Daha sonra bu…


SEGMENTASYON VE PROFİL ÇALIŞMALARI


Tüketicilerim Kimler ? Ne Tür İnsanlar? Müşteriler ihtiyaçları, istekleri ve satın alma güçleri doğrultusunda daha iyi hizmet alabilecekleri, daha fazla faydalanabilecekleri ürün ve hizmetleri ararlar, tercih ederler.   Ancak pazar geneline bakıldığında müşterilerin yaşam stilleri, satın alma güçleri, yaşam dönemleri, sosyal çevreleri gibi karakteristik özellikleri nedeniyle daha iyi algıladıkları ve daha faydalı buldukları ürün ve hizmetlerin farklılaştığı gözlenir.   Beklentilerin farklılaştığı piyasalarda bir firmanın tüm alıcılara seslenebilmesi veya çekici gelmesi…


FİYAT ARAŞTIRMALARI

  Ürünüm İçin Doğru fiyat Nedir?   Günümüzde yeni tekliflerin pazarlanma hızı ve ürün yaşam döngülerinin kısalması, rakiplerinin önüne geçme konusunda şirketler üzerinde benzersiz bir baskı oluşturmaktadır.  Tüketicilerin satın alma davranışları her zamankinden daha hızlı değişmektedir. Başarılı olmak için, işletmelerin, sağlam analizlere dayalı doğru satış tahminlerini ve en güncel satın alma ve piyasa trendlerini elde etmeleri gerekmektedir.   Biz, tüketicilerin teknoloji cihazlara yönelik taleplerine ve küresel teknoloji piyasa trendlerine dair…


MARKA DEĞERİ ARAŞTIRMALARI

Markam Ne Derece Güçlü?   Markalar, günümüzde işletmelerin en önemli ve en uzun vadeli sermayeleri haline gelmiştir. Brand Metrics başlıca marka değerinin tespit edilmesi olmak üzere marka kişiliğinin belirlenmesi, marka imaj haritasının çıkarılması, markaların güçlü ve zayıf yanlarının tespiti ve pazarın ve tüketicilerin genel durumu ve hareketlerinin irdelenmesini sağlar. Brand Metrics modeli ile markalar pazarda nerede durduklarını, rakipleri ile …..   Devamı için iletişime geçiniz. moge@ivemarastirma.com

    


GİZLİ MÜŞTERİ

Müşterilerim Gerçekte Ne Görüyor?   Müşteri gözü ile görmek” yaklaşımı çerçevesinde, bu çalışmanın ana amacı satış noktası, acente ve bayiilerin hizmet kalitesinin denetlenmesidir.   Gizli müşteri çalışmalarında, kendileri de birer tüketici olan profesyonel ziyaretçiler önceden belirlenen noktaları (acente, bayi, ve diğer satış noktaları), kimliklerini gizleyerek ve gerçek bir müşteri gibi davranarak habersiz ziyaret ederler. Çalışma öncesi hazırlanan değerlendirme formları her ziyaret sonrası doldurularak, satış noktası/acente/bayilerin önceden belirlenen genel standartlara uygunluk…


KURUMSAL İMAJ ARAŞTIRMALARI 

Nasıl Bir Kurumsal Kimliğim ve İmajım Var?   Çağdaş organizasyonların karşılaştıkları temel sorunlardan biri, toplumun onu nasıl algıladığı ile ilgilidir. İngilizce “Perception” olarak adlandırılan “algılama””, çevremizdeki her şeyi girdilere bağlı olarak anlamlı bir çerçeve oluşturmak üzere seçmek, ayıklamak, organize etmek ve onları yorumlamak için kullanılan yöntemler olarak tanımlanabilir. Gün geçtikçe kuruma ilişkin mesajlar, gereksinmeler hiyerarşisinin tepesine doğru çıkmakta olan kişiler tarafından süzülmekte, bu da kurumları, bu filtrenin içinden geçebilecek yeni…


BAYİ ŞUBE TEŞKİLATI ARAŞTIRMALARI

Acaba Bayilerim Kurumsal Ve Başarılılar mı?   Firma ile çalışan bayi ve şubelerin performanslarını, şikayetlerini, beklentilerini ve firma hakkındaki genel değerlendirmelerini araştırmak için kullanılır.   Firmalar şubelerin performanslarını değerlendirirken ciro ya da satış rakamlarının yanısıra, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi faktörleri de ihmal etmemelidirler. Bu Model İVEM Araştırmanın Bayi Performansı Araştırması ile  şube performanslarını birbirleri ile gerçek anlamda karşılaştırma olanağı sağlayan bir araştırma modelidir.Modelde yanı sıra bölgesel olarak farklılaşan…


PRE-TEST 

  Reklam İstediğim Etkiyi Yaratacak mı?     Amacı: Pre-test çalışmalarının amacı reklam kavramının ya da materyalinin (storyboard, animatic, bitmiş film vs.) hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçümlendirilmesi ve gerekiyorsa kavram ya da reklamın revize edilmesidir. Amaç, en optimum reklam ile hedef kitleye ulaşmaktır. Optimum reklamın yayın öncesi elde edilmesi çok önemli bir unsurdur çünkü reklam yayına girdikten sonra geri dönüşü zor ve maliyetli bir aşamaya…


ADTRACK

Amacı: Adtrack’in amacı, süreklilik arz eden reklam ya da promosyon kampanyalarının mesajlarının hedef kitle tarafından nasıl algılandığını ölçümlemektir.   Adtrack, kendi kampanyanızın hatırlanma oranı, markanız üzerindeki olası etkisi, satın alma tercihleri üzerinde yarattığı değişim gibi birçok konuyu ölçümlendirir.   Adtrack bunun da ötesinde, aynı zaman dilimi içinde rakiplerinizin kampanyalarını da aynı kriterler bazında ölçümlendirerek size rakip analizi konusunda ışık tutar.   Nasıl Gerçekleştirilir: Adtrack, birbirini takip eden dalgalar halinde;…..  …


POST-REST

POST-REST Reklamım İstediğim Hedeflere Ulaştı mı?   Amacı: Post-test çalışmalarının amacı, reklamın yayın sonrası ne derece etkin ve başarılı olduğunu tespit etmektir. Burada amaç, reklamın yayınlandıktan sonra ya da yayınlandığı süre boyunca öngörülen başarısını yakalayıp yakalamadığını tespit etmek ve gerekiyorsa medya planı ya da reklamda revizyon ihtiyaçlarını belirlemektir.   Post-test çalışmalarına ihtiyaç duyulmasının sebebi; reklam başarısının sadece reklam içeriği ve materyalinin başarısına bağlı olmaması aynı zamanda medya planı, hedef kitle…


SPONSORLUK ETKİNLİK ARAŞTIRMASI

Sponsorluk Faaliyetlerim Nasıl gidiyor?   Amacı: Öncelikli amacı sponsorluk aktivitelerine başlamadan önce aktivitenin türünden, içeriğine kadar her tür açıdan değerlendirilmesini ve hedef kitleye en uygun sponsorluk aktivitesi ile ulaşılmasını sağlamaktır. Sponsorluk aktiviteleri aşağıdaki her bir aşama için uygulanabilir. Yeni sponsorluk aktivitelerinin oluşturulması Mevcut sponsorluk aktivitelerinin Etkinliklerinin Ölçümlendirilmesi ….. Nasıl Gerçekleştirilir: Sponsorluk aktivitelerine başlamadan önce, kalitatif araştırma teknikleri ile görüşleri alınan hedef kitleden muhtemel sponsorluk aktiviteleri ile ilgili, önerileri ve fikirleri…


PROMOSYON ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI

PROMOSYON ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI Promosyon Faaliyetlerim İstediğim Etkiyi Yarattı mı?        Amacı: Promosyon (promosyon, numune dağıtımı, vs.) gibi pazarlama aktivitelerine başlamadan önce aktivitenin türünden, içeriğine kadar birçok açıdan değerlendirilmesini ve hedef kitleye en uygun biçimde ulaşılmasını sağlamaktır. Promosyon etkinlik araştırması aşağıdaki her bir aşama için uygulanabilir. Yeni promosyon aktivitelerinin oluşturulması Mevcut promosyon aktivitelerinin etkinliklerinin ölçümlendirilmesi      
     Nasıl Gerçekleştirilir: Promosyon aktivitelerine başlamadan önce, kalitatif araştırma teknikleri ile görüşleri alınan hedef…


MÜŞTERİ SADAKATİ ARAŞTIRMALARI

MÜŞTERİ SADAKATİ ARAŞTIRMALARI   Geleneksel pazarlama anlayışına sahip yöneticiler ve kurumlar genellikle daha fazla hizmet ya da ürün satarak pazar payını artırmayı düşünürler; fiyat indirimleri, kampanyalar gibi satış yöntemleri kullanarak pazar paylarını artırırlar.   Bu şekilde artırılan pazar payları, rakipler tarafından çok kısa sürede geri kazanılabilir.   Yeni pazarlama anlayışında ise pazar payını artırmak için, yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, mevcut müşterileri kaybetmemek ve daha fazla tüketmelerini sağlamak, pazar payının sürekliliği…


KAVRAM TESTLERİ 

Kavram testleri yeni veya geliştirilen bir ürünün “iletişim aracının” belirlenmesi ve ürünün “denenme potansiyelinin” ölçülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Yeni veya geliştirilen bir ürün için amaç, tüketicinin üründen beklentileri ve ihtiyaçları ile ürünün sahip olduğu özelliklerin birbiri ile örtüşüp örtüşmeyeceğinin ve bu ürün tanımının hedef kitlede deneme isteği uyandırıp uyandırmayacağının test edilmesidir. Kavramın nasıl algılandığı ve ihtiyaçlara cevap verip vermeyeceği bu araştırma ile açığa çıkar. Kavramda tüketicilerin ürünle ilgili öğrenmek…


Gizli Alışveriş

Tüketiciler, her gün, birçok karmaşık marka temas noktasıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sürekli bir marka deneyimi sunmak için, pazarlamacıların, tüketicilerin kendi markalarıyla ilgili olarak ne tür deneyimler yaşadıklarını bilmeleri gerekmektedir. Gizli müşterilerimiz, bu deneyimleri anlamanıza ve kazancınızı maksimuma çıkarmak için bu deneyimlere göre hareket etmenize yardımcı olmaktadır.   Gizli müşteri ekiplerimiz, size, insanların, her temas noktasında ürün ve hizmetleriniz ile ilgili ne gibi deneyimler yaşadıklarını göstermektedir; biz isemüşteri deneyimlerini rakipleriniz …..…


Medya İzleme Araştırmaları

VEM ARAŞTIRMA medya sektörünün iş hedeflerine yönelik aşağıdaki araştırma hizmetlerini sunmaktadır:   Okur/ İzleyici profili ve alışkanlıkları Format belirleme araştırması Kurumsal algılama araştırması TV izleyicileri segmentasyon araştırması TV izleyicileri değer merdiveni (value laddering) araştırması TV kanalları yayın akışı araştırması TV izleme alışkanlıkları ve profil araştırması TV kanalları kurumsal algılama araştırması Gazete okurları profili araştırması Gazeteler kurumsal algılama araştırması ……   Devamı için iletişime geçiniz. moge@ivemarastirma.com

    


Dijital Pazar İstihbaratı

Tüketiciler, internet ortamında alışveriş yaparken, araştırırken, paylaşırken veya bilgi toplarken ve şirketler veya markalar ile iletişim kurarken, kullandıkları cihaza veya ekrana bağlı olarak farklı davranışlar sergilerler. Ve kullandıkları kanal veya cihaz ne olursa olsun sürekli bir deneyim beklerler. İVEM bağlı tüketicilerin akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerindeki gerçek çevrimiçi davranışlarını tespit ve analiz etmektedir. Biz, tüketicilerin markalarınıza, ürünlerinize ve hizmetlerinize yönelik tüm dijital temas noktalarında, hangi faktörlerin satın alma kararlarını…