Bilişim

 

Günümüzde Telekom sektörü hızla gelişen, telefon kullanım davranışlarının hızla değişkenlik gösterdiği dinamik bir sektördür.

 

İvem Araştırma, Bilişim ve Telekomünikasyon araştırmaları alanında GSM, mobil iletişim, sabit hat, yazılım, donanım, katma değerli hizmetler ve multimedya, TV izleme sistemleri ve  elektronik ticareti de içeren konularda, bu sektörlerde deneyimli, uzman proje takımı ile hizmet vermektedir.

 

Bilişim ve Telekomünikasyon sektöründe rekabet hızla artmaktadır. Sektörde daralan kar marjları, hızla standartlaşan ürün ve hizmetler, sürekli değişen ve artan müşteri beklentileri ve teknolojideki gelişmeler rekabetteki yoğunluğu arttırmaktadır. Yeni ürün ve servis lansmanlarıyla  dinamizmini hiç kaybetmeyen sektör doğru zamanda doğru kararları verebilmek için pazarlama zincirinin farklı aşamalarının bütünüyle anlaşılmasına ihtiyaç duymaktadır.

 

İvem Araştırma Bilişim ve Telekomünikasyon araştırmaları alanında çok yönlü pazar araştırma tecrübesi ile müşterilerinin sürdürülebilir başarıyı yakalamasına  destek olmakta ve bilgiye dayalı danışmanlık hizmeti sunmaktadır

 

Telekom sektörü numara taşınabilirliği, 3. kuşak lisansları gibi yeni düzenleyici koşullar ile gün geçtikçe rekabetin daha da yoğun hale geldiği, yeni çıkan ürünler ve gelişen teknoloji ile birlikte kriz ortamında dahi büyüme potansiyelini içeren bir sektör özelliğine sahiptir. Telekom sektöründe servis ve iletişim kalitesinin sürekli yüksek seviyede tutulması müşteri memnuniyetinde en kritik unsurdur.

 

Şirketler bu nedenle stratejilerinde yeni müşteri kazanımı, terk eden müşterilerin azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri sadakatinin sağlanması, hilekarlık miktarının düşürülmesi çalışmalarına ağırlık vermekte, bu amaçla da yeni ve ilgi çekici fark yaratacak hizmetler sunmaktadır.

 

Bütün bu çalışmaların başarıyla hayata geçirilmesi ise öncelikle müşteri davranışlarının veri madenciliği teknikleri ile incelenebilmesi ve müşteri davranışlarının öngörülmesi ile mümkün olmaktadır

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri

İvem Araştırma, müşterilerin spesifik taleplerini karşılamak üzere panel verilerinin sağladığı pazar bilgilerinden hareketle sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirmektedir. 

 

İvem Araştırma, araştırma bulgularından bir adım öteye geçerek; kurumların araştırmayı yatırıma dönüştürmesi, pazarlama ve yönetim operasyonlarında aktif olarak kullanmaları konularında danışmanlık vermektedir.

 

Bu alanda ağırlıklı olarak;

 

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Kullanım ve Tutum Araştırmaları

Fiyat Araştırmaları

Kurumsal İmaj Araştırmaları

Yeni Ürün Geliştirme Araştırmaları

Marka-İletişim Araştırmaları

Reklam Ön Testleri

Reklam İzleme Araştırmaları

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

Hızlı Tüketim Ürünleri

Gıda, temizlik ve  kişisel bakım gibi alanlarda faaliyet gösteren Hızlı Tüketim Ürünleri başlıca araştırma yapılan ana kollardır.

Bu alanda firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yoğun olarak;

 

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları

Paket-İsim ve Ablalaj Testleri

Fiyat Araştırmaları

Yeni Ürün Geliştirme Araştırmaları

Marka-İletişim Araştırmaları

Reklam Ön Testleri

Reklam İzleme Araştırmaları gerçekleştirilmektedir

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

  Otomotiv

İvem Araştırma Otomotiv Araştırmaları alanında binek oto, hafif / ağır ticari araçlar, motorsiklet, yedek parça, lastik, akaryakıt ve madeni yağları da içeren otomotiv pazarında deneyimli, uzman proje takımı ile hizmet vermektedir.

    Otomotiv sektöründe  rekabet hızla artmaktadır. Sektöre giren yeni oyuncuların yanı sıra sürekli değişen ve artan müşteri beklentileri ve teknolojideki gelişmeler rekabetteki yoğunluğu arttırmaktadır. Yeni segmentlerinin lansmanı ile  dinamizmini hiç kaybetmeyen otomotiv sektörü doğru kararları verebilmek için pazarlama zincirinin farklı aşamalarının bütünüyle anlaşılmasına ihtiyaç duymaktadır.

İvem Araştırma, otomotiv araştırmaları alanında çok yönlü pazar araştırma tecrübesi ile müşterilerinin sürdürülebilir başarıyı yakalamasına  destek olmakta ve bilgiye dayalı danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

 

Otomotiv sektöründe üretim, satış ve pazarlama, servis, kredi, sigorta olmak üzere farklı iş kollarında birbiri ile entegre bir hizmet verme anlayışı söz konusudur. Otomotiv şirketlerinin birçoğu ikinci el pazarında da faaliyet göstermektedirler ki bu fiyat belirleme, çapraz fırsat yaratma gibi farklı konuları gündeme taşımaktadır. Bir otomotiv firması kendi üretimini veya dağıtımını yaptığı otomobiller dışında farklı markaların da ikinci elini satın alarak veya takas şartları sunarak kendi markasına müşteriyi çekme şansına sahiptir. Aynı şekilde sattığı ikinci el otomobili alan her müşteri belirli bir zaman diliminde kendi markası olan otomobili almaya adaydır. Çok sayıda teknik ve opsiyonel özelliğe sahip olan otomobillerin ikinci el pazarındaki fiyatlarının ne olması gerektiğini veri madenciliği yöntemleri ile veriyi kapsamlı modellemeden doğru belirlemek mümkün değildir.

 

Otomotiv firmaları için Servis kanalının yönetimi oldukça önemlidir. Otomotiv firmasının verdiği servis hizmetlerinden ve fiyat stratejisinden memnun olan müşteri garanti süresi sonrasında da aynı servisten hizmet almaya devam etmektedir. Servis hizmet yönetiminde başarıyı garantilemek isteyen otomotiv firmalarının öncelikli olarak planlaması gereken projeler müşteri memnuniyeti ölçümleri, müşterilerin tercihlerini derinlemesine anlamaya yönelik fokus grup çalışmaları, analitik müşteri segmentasyonu çalışmaları, servislerin bölgesel faktörler dikkate alınarak segmentasyonu ve performansları ile öngörülen performansın karşılaştırılması, talep tahmini projeleridir.

 

Otomotiv firmasının servis kanalını satış tarafını destekleyen bir kanala dönüştürebilmesi için kurumsal analitik bilgi yapılandırılmasının doğru planlanması gerekir. Garanti süresi dolmuş bir otomobil sahibi, şirketin servis hizmetlerine güveniyor ise otomotiv firması için sadık müşteridir. Otomobil firması bu sadık müşterisinin kullandığı otomobilin hangi parçalarının ne kadar bir süre sonra arıza yapabileceğini modelleyebilir ve bu tahmin sonucunu hem müşteri ile hem de şirketin satış birimi ile eş zamanlı olarak paylaşabilir. Pazarlama bu tür müşterilere yapılacak teklifin içeriğini doğru yapılandırır ve satış doğru zamanda aksiyon alırsa, ikinci el birimi ise otomobile ikinci el için doğru fiyatla alım teklifi verirse otomotiv firması hem bir satış fırsatı elde etmiş olacak hem de müşteri sadakatini arttırmış olacaktır.

 

Günümüzde otomotiv firmaları kendi müşterilerine cazip oranlar ile ve ertelemeli taksit ödemeleri veya belli bir süre “0” faiz ile kredi vermektedir. Büyük otomobil firmalarının kredi birimleri bulunmaktadır, bu firmalar internet üzerinden faiz oranı & taksit hesaplama imkanı vermektedir. Sektörde yarısı şimdi yarısı seneye gibi faiz avantajı sunan, tüketicinin alımını teşvik eden kampanyalar yapılmaktadır. Bu noktada tıpkı bankalardaki gibi teklif götürülen müşteri, kredi risk değerlendirilmesinde riskli müşteri olarak tanımlanır ise teklif götürülen müşteriye hayır deme riski söz konusudur. Bu da memnun müşterinin memnuniyetsizliği anlamına gelir. Bu müşteri sadık bir müşterimiz olabilir, örneğin servis hizmetlerimizi kullanmaya devam ediyor olabilir. Otomobil firması bu müşteriye avantajlı kredi ile yeni model teklif edip kredi vermediğinde müşteri kaybı kaçınılmaz olacaktır.

 

    İvem Araştırma’nın otomotiv sektörü alanında ağırlıklı olarak gerçekleştirdiği araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 

Müşteri Memnuniyeti (Satış / Satış Sonrası Servis)

Bayi Memnuniyeti (Yüz yüze, CATI)

Gizli Müşteri Araştırmaları (Satış – Satış Sonrası Servis)

Marka İmaj ve Konumlandırma

Satın Alma Davranışları ve Kullanım Alışkanlıkları

Reklam Testleri ( Pre-Test, Post-Test)

Kavram Testleri (Yeni Ürün ve Reklam)

Pazar Segmentasyonu ve Tüketici Profili

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

Enerji

Tüm dünyada artan enerji talebi, değişken enerji fiyatları ve düzenleyici çerçeveler, yenilenebilir enerjiye küresel çapta geçiş ve şeffaf diyalog noktasında yüksek müşteri beklentileri, enerji sektörünün başlıca sorunları arasında yer almaktadır.

Enerji sektörü hızlı ve doğru karar almanın başarıda kritik unsur olduğu önemli bir sektördür. Öngörüsel analiz çözümleri sağladığı karar desteği ile enerji sektörünün gelişmesinde son derece önemli bir pay tutmaktadır. Yıllık ve dönemsel tahminlerde sağlanacak küçük bir iyileştirme dahi orta ve büyük ölçekli enerji şirketlerinde milyonlarca dolar değerinde bir kazanım sağlamaktadır.

 Size, doğrudan iş stratejilerinize uygulayabileceğiniz uygun ve eyleme geçirilebilir içgörüler kazandırmak için, mevcut enerji pazarı verilerinizi en güncel araştırmalarımızla birleştiriyoruz.

Değer zincirinin tamamında, keşif ve üretimden ticaret ve perakendeye kadar birçok elektrik, doğalgaz ve su şirketine danışmanlık hizmeti ve aksiyon önerileri sunuyoruz. Tüm enerji B2B ve tüketici pazarlarında hizmet ve ürünlerinizi destekliyoruz.

Gerek iş fırsatlarını belirleme ve değerlendirme, mevcut marka algınızın analiz edilmesi, pazarlama ve satış stratejinizin optimize edilmesi, müşteri memnuniyetinizi takip etme, gerekse enerji sektöründeki büyüme fırsatlarının saptanması olsun, enerji ve kamu hizmetleri sektörüyle ilgili pazar araştırmasını tüm yönleriyle yapıyoruz

 

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

İnşaat

 İnşaat sektöründe gayrimenkul inşaatı, pazarlaması ve satışı sektörün dinamiklerini oluşturmaktadır. Gayrimenkul sektörünün gelişimi ve başarısında satış çok önemlidir. Gayrimenkul sektörü ile inşaat malzemeleri üretim sektörü arasındaki etkileşimin ülkedeki genel ekonomiye yansımaları oldukça yüksektir. Gayrimenkul sektöründe diğer bütün sektörlerde olduğu gibi müşteriler her geçen gün daha bilinçli ve seçici olmaktadır.

 Müşteri ile etkileşim satış ofisi, web, telefon, tanıtım noktaları gibi farklı noktalardan olmaktadır.

Hizmetlerini farklılaştırmayı bilen şirketler pazarda lider konumundadırlar. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamaya çalışarak, daha kaliteli ve uzun dönemli ilişkiler kurmaya dayanan bir pazarlama anlayışı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadeli başarısını garantilemektedir.

 

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

Medikal

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ile sağlık kurum ve kuruluşlarının “Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri” kapsamında denetlenmesi 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir

Hasta, hastahane, eczane ve ilaç araştırmalarını kapsayan Medikal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları içerisinde  kendi özerk kavram ve süreçlerine sahip bir yapıya sahiptir.  Kamusal veya özel olarak gerçekleştirilen çalışmalarda hastalıklar yoğunluğu, hasta profilleri, hastane hizmet verileri, ilaç   ulaşılabilirliği gibi başlıklar altında sağlık sektörüne ait tüm kavramlar araştırmaya tabi tutulabilmektedir.

Doktorlar ve eczacılar  ile özel olarak fuar, sempozyum, sunum, kurumsal temsil çalışmaları da gerçekleştirilebilmektedir.

 

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

Perakende

Bir markette veya bir mağazada alışveriş yaptınız ve ödeme için kasaların önündesiniz. Gözlerinizi kapatın ve ortamdaki sesleri dinleyin. Kasalardan yapılan işlemlerin sesi, her işlemde çoğu zaman birden fazla ürün fiyatının girişi ile her bir işlemde miktarı artan ham veri.

Bütün kuruluşlar gibi perakende sektöründe de bu veriler veri tabanlarında saklanıyor ve firmaya rekabet avantajı sağlayacak nitelikli BİLGİ bu ham verilerin içerisinde gizli. Nitelikli bilgi, kuruma müşteri odaklı olma, hilekârlıkla mücadele etme, maliyetlerini etkin yönetme ve hızlı, etkin ve doğru kararlar alma avantajı sağlıyor.

Verilerin toplanmasını sağlayan sisteme baktığımızda önemli bir bilişim alt yapısı, veri tabanı gibi yüksek maliyetli bir yatırım söz konusu. Bu yatırımın yönetimine dair uygulanacak strateji kritik önemdedir; verileri “ham veri” olarak biriktirmeye devam etmek veya ham verileri “nitelikli bilgi” ye dönüştürmek, akan veri ile eş zamanlı bir kurumsal bilgi sistemi oluşturmak. Kurumun yaptığı yatırımın amacına ulaşması bu verilerin analiz edilmesini ve bilgiye dönüştürülmesini gerektirir.

Toplanmakta olan ham verilerden nitelikli bilgiye ulaşılmasında istatistik, veri madenciliği gibi öngörüsel analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Mevcut yatırımın üzerine, var olan yatırıma kıyasla çok daha düşük bir bütçe ile yapılan bütün yatırımın geri dönüşü (ROI) “iş avantajı” ve “rekabet gücü” olarak kazanılmaktadır. Sonuç olarak, günümüz rekabetçi piyasasında kurumsal başarının anahtarı analitik uygulamalardır

 

Türkiye, genç nüfusu ve gösterdiği düzenli ekonomik gelişme trendi ile dünyada yükselen ekonomiler arasında yerini aldı. Perakende sektörü hiper/süper/indirim marketleri, katlı mağazalar, uzmanlık-konsept mağazacılığı ve alışveriş merkezleri gibi tüm kanallarda hızla büyüme göstermektedir.

    İvem Araştırma, araştırma-danışmanlık hizmeti verdiği kurumlara, deneyim ve tecrübesi ile yerel bilgiler sağlamaktadır. Firmalara ihtiyaçları doğrultusunda özel araştırma hizmetleri sunmaktadır.

    İvem Araştırma araştırma bulgularından bir adım öteye geçerek; kurumların araştırmayı yatırıma dönüştürmesi, pazarlama ve yönetim operasyonlarında aktif olarak kullanmaları konularında danışmanlık vermektedir.

   

    Perakende sektörüne sunulan pazar araştırma hizmetleri:

Pazarlama fırsatları ; Büyüme Analizleri – Lokasyon Analizleri

Pazarlama stratejileri; Rakip ve Tüketici Analizleri

Pazarlama kanalı; Kategori ve Ürün Analizleri 

Pazarlamanın realizasyonu; Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati, Gizli Müşteri, Satış Görevlileri Performans Analizleri

Kategori yönetimi

Perakende Panelleri

Perakende Panel Araştırması kategori / ürün / ürün özelliği / ürün modellerinin, belirlenmiş satış kanallarındaki perakendeci noktalarda, satış-fiyat trendinin düzenli aralıklarla ölçümlenmesidir.

     Perakende Panelleri Bölümü aşağıdaki sektörler için düzenli veri sağlanabilir.

Büyük Beyaz Eşya

Kahverengi Eşya

Küçük Ev Aletleri

Bilgi Teknolojileri

Yapı Malzemeleri

Aydınlatma

Telekom

 

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com

 

Finans

Finansal hizmetler sektöründeki rekabetçi manzara büyük ölçüde genişleme göstermektedir. Güven (veya güven eksikliği) önemli bir konudur. Tüketiciler çevrimiçi kullanıcı yorumlarına, finansal ürün karşılaştırmalarına hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmekte ve hizmetler arasında kolayca geçiş yapabilmektedirler; bu da onları her zamankinden daha bilgili ve daha talepkar hale getirmektedir.

Finans sektörünün başarılı oyuncuları, değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve şeffaflığa ve müşteri veri güvenliğine önem vererek güveni artırmak için farklılaştırılmış ürün ve hizmetler sunmaktadırlar.

Finansal hizmetler araştırma uzmanlarımız, tüketicilerin algısını geliştirmek ve müşterileriniz için cazip finans ürün ve hizmet stratejileri geliştirmenize yardımcı olmak amacıyla pazar hareketlerini analiz etmektedirler.

 

 

Daha fazla bilgi için : moge@ivemarastirma.com