İVEM Araştırma; kurulduğu yıldan beri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırmaları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Birçok üniversitede ve STK’da konferanslarda bu konuda konuşmalar yapmış, bilgi paylaşımında bulunmuştur.


 

Kurumsal Sosyal Sorumluluklar neden ölçümlenmelidir?

 

Paydaşlarla ilişkileri özellikle etkileyecek ve kuruma uygun KSS faaliyetlerine karar verebilmek için, 
kurum itibarının ne kadarının KSS çalışmalarından geldiğini bilmek için, 
harcanan paranın topluma sağladığı faydanın ve firmaya sağladığı katkının ölçümlenmesi için  KSS etkisi ölçümlenmelidir.

 

KSS’nin Kurumsal İtibar ile ilişkisi nedir? 

Kurumsal sosyal sorumlulukların firmaların itibarı üzerine etki derecesini etkileyen koşullar:

 

  • Yapılan KSS faaliyetlerinin içeriği
  • Bu içeriğin firma ile bağdaştırılma derecesi
  • Yapılan iletişimin doğruluğu ve yoğunluğu
  • Yapılan faaliyetin ve iletişimin sürekliliği
  • Toplumsal ihtiyaçlar ve duyarlılıklar
  • KSS Sürecinde Ne Ölçümlenmeli?

 

NEYE YATIRIM YAPMALI? – Kampanya öncesi baz çalışma, paydaşlar bazında Türkiye’nin öncelikli sorunları, paydaşlar bazında firmayla ilişkili bulunan / bağdaştırılan konuların tespiti, 
stratejik ortaklar kim olmalı (STK, kişi vb.)

 

NASIL YATIRIM YAPMALI? Kampanya öncesi kavram testleri

 

DOĞRU ALGILANIYOR MU? Kampanya sırası takip çalışmaları

 

NASIL BİR ETKİ BIRAKTI? Kampanya sonrası etkinlik ölçümü