KURUMSAL DEĞERLER

 

Müşteri Odaklılık:

 Bizleri yönlendiren sizin ihtiyaçlarınızdır. Bizler, sürekli sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamaya, var olan araştırma projelerimizi her yönden geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya ve dolayısıyla sizin veri sistemlerinizin önemli bir parçası olmaya çalışmaktayız.

Araştırmalarımızın doğruluğu, uyguladığımız metodolojilerin araştırma hedeflerine uygunluğu, mükemmel müşteri hizmetleri, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle beklentilerinize en iyi şekilde yanıt verebilmekte, hatta beklentileri aşmaktayız.

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmakta, uzun vadeli stratejik ortaklıklar sayesinde bu katkımızın sürekliliğini sağlamaktayız.

 

Çalışan Değeri:

 

Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır.  Eğitimlerle gelişme, fikir paylaşımı ve tecrübe edinme kurumumuz ve işimiz için vazgeçilmezdir.   Kişisel girişimi, çalışmayı ve kurumumuza ve araştırmacılığa bağlılığı teşvik eder ve ödüllendiririz.

 

Yenilikçilik:

Araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe yatırım yapmanın, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli ön koşulu olduğuna inanıyoruz.

  Amacımız ana iş alanlarımızda her zaman en iyi olmaktır. Müşterilerimizin ihtiyaçları, gelişen pazarlar, yeni teknolojiler, çalışanlarımızın uzmanlığı ve fikirleri yenilikçiliğimize ivme kazandırmaktadır. 

 

 Büyüme:

 Karlı büyümemiz müşterilerimiz açısından daha büyük fırsatların önünü açmaktadır. Kişiler, takımlar ve iş üniteleri olarak verdiğimiz kararların her seviyede yaratacağı etkinin farkındayız. Performans değerlendirmesi ve performans geliştirilmesi amacıyla sürekli mali ve mali olmayan ölçümlerle geleceğe yatırım yapıyoruz