Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyeti odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, İş Ortakları, Toplum ve çevreye duyarlı, en fazla kalite belgesine sahip, hızlı ve güvenilir araştırma şirketi olmak.

 

İvem Araştırma;

 

MRQSA (Market Research Quality Standarts Action)

 

ESOMAR (European Society of Opinion and Marketing Research)

 

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin

-Çalışmış olduğu kurumlar ile birlikte belirlemiş oldukları bilimsel ve etik standartlara uygun olarak gerçekleştirir

 

Değerlerimiz :

– Şeffaflık

– Diyalog

– Açık İletişim

– Tecrübe Paylaşımı

– Yöneticileri Değerlendirme Şansı

– Ne istediğini bilmek ve iş yapma

– İnsana Değer Verme

– Güler yüz

– Aile şirketi sıcaklığında profesyonel yaklaşım

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

İVEM Yönetimi;

 1. Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanması,
 2. Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını, yetkisiz değiştirmelerden korunmasını ve değiştirildiğinde farkına varılmasını, yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını,
 3. Bilgi güvenliği, haberleşme ve ileri elektronik alanlarında Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek için nitelikli insan gücü ve güçlü altyapısı ile bilimsel ve teknolojik çözümler üreteceğini ve uygulayacağını, kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlayacağını,
 4. Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayacağını,
 5. Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya Kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağını ve sadece araştırma amaçlı kullanacağıdır
 6. Anket yaptığımız deneklerden elde ettiği hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağını ve sadece araştırma amaçlı kullanacağını,

 

 1. Bu kişi ve/veya Kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağını,
 2. Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağını, değerlendireceğini, ölçeceğimizi ve raporlayacağını,
 3. Sorumlu olduğumuz kuruluşlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağını,
 4. Sorumlu olduğumuz kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğini,
 5. Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağını,
 6. Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağı gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağını,
 7. Yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağını
 8. Tüm personelin Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimini alacağını
 9. BGYS’ni sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

MEMNUNİYETİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR. MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZİ LÜTFEN BİZE BİLDİRİNİZ…

İstek, Şikayet ve Önerilerin Ele Alınması;

 

İVEM Araştırma aşağıda belirtilen işlem adımları ile, e-posta, telefon, toplantı ve web sitesinde yer alan form ile gelen müşteri şikayet, talep, öneri ve istekleri ele alınır.

 

İletilen her şikayet, talep, istek ve öneri sisteme kaydedilir ve saklanır. Şikayet, talep, istek ve öneri değerlendirilirken kalite politikamıza göre işlem yapılır. Gelen şikayet, talep, istek ve öneriler taahhüt ettiğimiz sürede ve uymakla yükümlü olduğumuz yasalar çerçevesinde ele alınır ve kalite standartlarına uygun olarak, imkanlar dahilinde, en kısa sürede çözüm üretilmesi hedeflenir. İletilen şikayet, talep, istek ve öneriler ile ilgili olarak geri dönüş yapılır. Müşterilerimizin ilettiği şikayet, talep, istek ve öneriler izlenir, ölçülür ve ölçüm sonuçlarından elde edilen veriler değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda ürün ve hizmetlerimize yönelik olarak tekrarını önleyici tedbirler alınır.

 

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM POLİTİKASI İLKELERİ ve YÖNETİM TAAHHÜTÜ

İVEM yönetimi; 

 1. Müşterilerin istek ve şikâyetlerini ele alma yönteminin anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve teknolojiye uyumlu olarak herkesin bilgisine açık olacağını,
 2. Tüm personelin müşterilere daha iyi hizmet vermek için Müşteri Şikâyetleri Yönetimi eğitimini alacağını,
 3. Müşterilerimizden istek ve şikâyet aldığımız durumda her istek ve şikâyeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceleyeceğini,
 4. İletilen her şikayet, talep, istek ve öneriyi sisteme kaydedip saklayacağını,
 5. İstek ve şikâyetleri uymakla yükümlü olduğumuz yasalar ve şirket kuralları çerçevesinde ele alacağını,

 

 1. Talepleri taahhüt edilen sürede yanıtlayacağını,
 2. Çözüm sürecinde açıklığa, tarafsızlığa, gizliliğe, erişebilirliğe, bütünlüğe, adalete ve duyarlılığa önem vereceğini,
 3. İstek ve şikâyetlerin çözümünde tüm çalışanların aktif olarak yer alacağını,
 4. Gelen istek ve şikayetleri, imkanlar dahilinde, en kısa sürede çözüm üreteceğini,
 5. Şikayetlerin kök nedenlerini bulup gerekli durumlarda Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet açacağını,
 6. Müşteri Şikâyetlerini Yönetim Sistemini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.