İVEM Araştırma sosyal araştırmalarda sektörün önde gelen şirketlerinden biridir..
Ortaya koyduğu sosyolojik yaklaşımlar ve araştırmalarda gösterdiği bilimsel yetkinlik yanında, akademik kadrosu ve çokça iş yapma tecrübesi kurumumuza haklı bir avantaj sağlamıştır.

Kendilerine hizmet sunduğumuz müşterilerimizden bazı araştırma başlıkları

 • Gençlik Profili Araştırmaları
 • Gençlerin Sosyal-Faliyet İhtiyaç Araştırmaları
 • Bağımlılık Araştırmaları
 • Kadına Yönelik Şiddet Eğilimleri Araştırmaları
 • Toplumsal Kaygı Araştırmaları
 • Sosyal Doku Araştırmaları
 • Sosyokültürel Değişim Araştırmaları
 • Sosyal Sınıflar Araştırmaları
 • Sosyokültürel Gruplar Araştırmaları
 • Sosyoekonomik Gruplar Araştırmaları
 • Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları
 • Sosyal Değerler Araştırmaları
 • Sosyal Kurumlar Araştırmaları
 • Sosyal Yapı Araştırmaları
 • Göç ve Yerleşim Araştırmaları
 • Sosyal Hareketlilik Araştırmaları
 • Toplumsal Eğilimler Araştırmaları
 • Tutum ve Davranış Araştırmaları
 • …..