Online Araştırmalar

İnternet ortamında yapılan araştırmalara genel olarak “online” araştırmalar adı verilmektedir. Günümüzde pek çok araştırma türü, online gerçekleştirilebilmektedir. Yeter ki örnek seçiminin yapılacağı veri tabanı, güncellenmiş olsun ve yeterli büyüklükte olsun.

Başlıca avantajları, daha çabuk netice alınabilmesi ve hata payının daha düşük olmasıdır. Alternatiflerine oranla çoğu zaman daha ekonomik bütçelerle gerçekleştirilebilir.

Genel olarak “online” adı altında toplanan, internet ortamında yapılan araştırmalar başlıca 3 yöntemle yapılabilir.

Online araştırma yöntemleri:

 • Web tabanlı araştırmalarda; soru formu özel bir siteye yerleştirilir. Formun bulunduğu web sayfasının linki, bir davet yazısı eşliğinde, soru formunu doldurması beklenen kişilere (deneklere) gönderilir. İşin zor aşaması denek veri tabanının hazırlanmasıdır. Hedef kitlenin tamamının demografik bilgileri ve e-mail adreslerinin güncellenmiş halinin bulunduğu veri tabanı, önceden hazırlanmış olmalıdır. Davet yazısının gönderileceği temsili örnek, çeşitli metotlarla bu veri tabanından seçilir. Kuşkusuz hedef kitlenin tamamını anket kapsamına almak da düşünülebilir. Web sayfasındaki soru formu, her deneğin yalnızca bir kez ulaşabileceği şekilde şifrelendirilir.

 

 • Web tabanlı araştırmaların bir başka yönteminin, soru formunun bir web sayfasına yerleştirilmesi ve siteye giren ziyaretçilerden isteyenlerin bu formu doldurması şeklinde olduğu söylenebilir. Ancak bu yöntemle yapılan anketlerin, çoğunlukla hiçbir bilimsel değeri ve temsili önemi yoktur. Olsa olsa o sitenin militan izleyicilerinin görüşü olarak değerlendirilebilir. Kuşkusuz en önemli yararı, söz konusu siteye çeşitli düzeneklerle “tık” sağlaması olabilir..
 • E-mail aracılığıyla yapılan anketlerde ise soru formu doğrudan davet mektubunun içindedir. Deneğin bu soru formunu doldurarak geri göndermesi beklenir. Yine önceden hedef kitle bilgilerinin bulunduğu güncel bir veri tabanı gerekmektedir. Davet yazısının gönderileceği temsili örnek, çeşitli metotlarla bu veri tabanından seçilir. Bu yönteme, mektupla yapılan araştırmaların elektronik hali de diyebiliriz.

 

VERİSEL KİŞİLİK KORUMASI

 

Katılımcılarımızın kişisel bilgilerini özel ve gizli tutmak; bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmek ve gizliliğini sağlamak ve sürdürmek; gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak; gerekli özeni göstermeyi taahhüt ederek, verilerinizin güvenliğini, bilgilerinizin saklanmasını ve ifşa edilmemesini sağlamak, bizim ana etik kodlarımızdır.

 

Aynı şekilde alıcıların ya da alıcısının isteği dışında gönderilmiş toplu elektronik posta mesajları ile karşılaşılmaması için, katılımcılarımızın e-posta adreslerinin kendi kişisel bilgileri olduğunu kabul etmekte ve kendi istekleri dışında bu adreslere toplu olarak mesaj göndermeyerek de kanıtlamaktayız. Karşılıklı olarak bir güven ortamı yaratmak, öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olduğu için, kullanıcılarımızın bu konudaki her türlü fikir, öneri ve şikayetlerini de ayrı bir ekip tarafından sürekli kontrol ederek, katılımcı memnuniyetini de en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız.

 

Online Araştırmaların Avantajları:

 

 • İyi bir organizasyonla çabuk sonuç alınabilir.
 • Alternatiflerine oranla çoğu zaman daha ekonomik bütçelerle gerçekleştirilebilir.
 • Çok geniş bir kitleye ulaşılabilir.
 • Dış etkenlerden kaynaklanan hata payı çok daha düşüktür.
 • Anketörden kaynaklanan hata payı sıfıra yakındır.
 • Veri güvenliği en üst düzeydedir.
 • Tesadüfi örneklem metodunun sıkı sıkıya uygulanması gereken projeler için idealdir.

 

Online araştırmaların dezavantajları: 

 • Deneklerin tamamının e-mail adreslerinin olması gerekmektedir.
 • Deneklere bu soru formunu doldurmaları için geçerli bir neden sunulması gerekmektedir.
 • Soru formunu doldurmayı kabul eden deneklere birkaç kez (bazen çok kez) hatırlatmak gerekebilir.
 • Araştırma evrenini kapsayan veri tabanı gerekmektedir.
 • Anketör desteği olmaması nedeniyle, basit nedenlerle anketin yarıda bırakılma riski vardır.
 • Çok uzun soru formları online için uygun uymayabilir.

 

İVEM Araştırma, çağdaş bir veri toplama yöntemi olarak “online”’ı, şu araştırma türleri için önermektedir:

 • Çalışan memnuniyeti/bağlılığı
 • Müşteri memnuniyeti/bağlılığı
 • Bayi memnuniyeti/bağlılığı
 • Tedarikçi memnuniyeti/bağlılığı
 • Hasta memnuniyeti
 • Ürün araştırmaları
 • Performans etkinliği
 • Medikal araştırmalar
 • Meslek içi araştırmalar
 • Segmentasyon
 • …….

 

ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Anketler içinde kullandığımız ödül sistemi, araştırmalarımıza katılan kişilerin istekleri göz önünde bulundurularak sürekli güncellenmekte, fikirlerini veya değerlendirmelerini bizimle paylaşan tüm katılımcılarımızın maksimum geri dönüş ve ayırdığı zamanın karşılığını alması hedeflenerek planlanmaktadır. Katılım düşüklüğüne karşı veya ankete devam etmeyen kullanıcıların paylaştıkları bilgilerin tamamlanması amacıyla, ödüllendirme sistemimiz katılımlarını zamanında yapan kişileri cezalandırmayan, ancak ilgisini kaybetme eğilimi bulunan katılımcıları da ikna etme yönünde oluşturulmuş ve güncellenmektedir.

 

Biz Türkiye’nin online araştırma şirketi olarak çalıştığımız şirketler ve katılımcılar için dezavantajları elimizden geldiğince azaltmaya çalışıyor, katılan tarafların tamamının kazançlarını da olası en yüksek noktada olması için hep daha ileriye bakıyoruz.

“Online araştırma” ya fırsat verme sırası sizde…