Reklam Etkinlik Araştırmaları

     Amacı: Reklam Etkinlik Araştırmalarının başlıca iki amacı vardır;
Birincisi reklam konsept ya da materyallerini yayın öncesi test ederek reklamın ne derece başarılı olacağını tespit etmek. Burada amaç mümkün olan en başarılı yani en ikna edici reklam kampanyasını hedef kitleye sunmaktır.
     İkincisi ise reklamın yayın sonrası ne derece etkin ve başarılı olduğunu tespit etmektir. Burada ise amaç, reklam yayınlandıktan sonra ya da yayınlandığı süre boyunca öngörülen başarıyı yakalayıp yakalamadığını takip etmek ve gerekiyorsa revizyon ihtiyaçlarını belirlemektir.
Nasıl Gerçekleştirilir: Reklam Etkinlik Çalışmaları gerek kalitatif gerekse kantitatif araştırma teknikleri ile gerçekleştirilebilir. Kalitatif reklam testlerinde genelde grup tartışmaları ve derinlemesine mülakat yöntemleri uygulanırken, kantitatif Reklam Etkinlik Çalışmalarında pre-test, pot-test, Adtrack gibi model ve yöntemler uygulanabilir. Aynı isimli linklerde bu üç ayrı Reklam Etkinlik Araştırması yöntem ve modeli detaylı bir şekilde açıklanmıştır.