Pre-Test
     Amacı: Pre-test çalışmalarının amacı reklam kavramının ya da materyalinin (storyboard, animatic, bitmiş film vs.) hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçümlendirilmesi ve gerekiyorsa kavram ya da reklamın revize edilmesidir. Amaç, en optimum reklam ile hedef kitleye ulaşmaktır. Optimum reklamın yayın öncesi elde edilmesi çok önemli bir unsurdur çünkü reklam yayına girdikten sonra geri dönüşü zor ve maliyetli bir aşamaya geçilmiş olacaktır.

     Nasıl Gerçekleştirilir: Pre-testler kalitatif ve kantitatif yöntemlerle gerçekleştirilir. Kalitatif tekniklerden yaygınca kulanılan grup tartışmaları ve derinlemesine mülakat yöntemleridir. Bu yöntemlerde denekler kalitatif olarak gördükleri reklam ile ilgili değerlendirmelerde bulunurlar. Kalitatif pre-testlerde amaç, daha çok reklam ve hedef kitle buluşmasının niteliksel ve psikolojik derinliklerine inmek ve muhtemel başarı ya da başarısızlık nedenlerini derinlemesine incelemektir.

     Kantitatif pre-test çalışmalarında ise ORS gibi modeller ya da Ad hoc, yani firma / ürün ihtiyaçlarına özel tasarımlanmış pre-test yötemleri uygulanır. Kantitatif pre-test yöntemlerinde reklam kavram ya da materyali hedef kitle ile buluşturulur ve yüz yüze gerçekleştirilen anketlerle hedef kitlenin kantitatif değerlendirmeleri alınır. Elde edilen sayısal ve istatistiki veriler, reklam filminin yayınlanıp yayınlanmaması, ya da gerekli ise revize edilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda reklam ajansı ve reklamverene ışık tutar. Kantitatif reklam testleri çoğunlukla merkezi kapalı alanlarda, stüdyolarda ya da stüdyo ortamı sağlanmış otobüs / minibüslerde gerçekleştirilir.

      Tamamlanmış film testlerinde gerçek yayın ortamına uygun bir format (örneğin bir reklam kuşağı ya da bir dizi film ortasında reklamın yayınlanması vs.) uygulanır.

Pre-test Sonucunda:
     Yayın öncesi reklam kavram ya da materyallerinizi optimize edersiniz.
Reklam ile elde edeceğiniz yaklaşık beğeni, ikna olma, farklılık vb. oranları öngörebilirsiniz.
Reklamlarınızın satın alma eğilimini ne derece değiştirme gücü olacağını yaklaşık olarak ölçümleyebilirsiniz (diğer etkenler hariç tutularak).
Reklam filmlerinizi hedef kitlenin beğenisi ve istekleri doğrultusunda revize edebilirsiniz.
Reklamlarınızı henüz yayına girmeden optimize ederek bütçenizi en efektif şekilde kullanmış olursunuz.
Reklam medya planı konusunda daha isabetli kararlar alabilirsiniz.
Reklamın marka imajı ve konumu üzerindeki etkisi hakkında öngörü kazanabilirsiniz