Ors
Günler geceler boyu süren reklam yatırım ve yapım aşamaları... Büyük bütçeler... hedef kitleye en iyi şekilde ulaşma arayışı... Bütün bu çalışmaların sonucunda yarattığınız reklamların etkili olmasını, sizi hedeflediğiniz amaçlara götürmesini istiyorsunuz. Ama bunu risk almadan, bu işin başında, reklamınız daha yayına girmeden yapmak istiyorsunuz. Size, ORS©'i (Off-air Research System) öneriyoruz.

Amacı:
ORS©'in amacı TV reklamınızın etkisini ve ikna ediciliğini henüz yayına girmeden ölçümlemektir. Böylece TV reklamınızın hedef kitlenizi, ürününüzü denemeye ne oranda yönelttiğini ve satın alma aşamasında nasıl etkileyeceğini öngörebilirsiniz. ORS© aynı zamanda reklamınızın beğenilme oranını, beğenilen ve beğenilmeyen yönlerini, akılda kalıcılığını da ölçümlendirerek, reklamı geliştirme yönünde size ışık tutar.

Nasıl Gerçekleştirilir: ORS© tamamıyla kantitatif araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. Çalışma merkezi kapalı alanlarda (düğün salonu, toplantı odası vs.) hedef kitle kriterlerine uygun deneklerin hiç yayınlanmamış bir filmi izleyip değerlendirmek üzere toplanmaları ile başlar. Denekler film esnasında içinde test reklam/reklamlarını barındıran bir reklam kuşağını da izlerler. Film öncesi ve film (reklam kuşağı) sonrası ürün tercihlerini işaretleyen deneklerin satın alma tercihlerinde izledikleri reklam filminin ne derece etkili olduğu ölçümlendirilir. Daha sonra ise test reklamı ile ilgili tüm değerlendirmeleri alınır. ORS© seansları konusunda uzman bir sunucu yönetiminde yürütülür. Son aşamada ise, seanslardan belli bir süre sonra telefonla aranan deneklere izledikleri reklam filmi ile iglili akıllarında kalanlar sorulur. Kısaca, bir ORS© seansının akışı aşağıdaki gibidir:
Hedef kitleden seçilen bir grubun toplanması
İlk ürün tercihleri
Simulasyon (film ve reklam kuşağı)
İkinci kez ürün tercihleri
Görüş ve yorumlar
Hatırlama

ORS©'in Sonucunda:
ORS© sonucunda, TV reklamınızın etkili olmayacağı ve beğenilmeyeceği sonucuna varırsanız, reklamınızı yayın öncesinde durdurabilirsiniz
TV reklamınızın eksiklerini saptayarak düzeltmeler yapabilirsiniz
Reklamınızın hedef kitleniz üzerinde ne derece etkili olacağını saptarsınız
Reklamınızın satın alma tercihlerini ne derece etkileyebileceğini öngörebilirsiniz
Reklamınızın yayınlandıktan belli bir süre sonra ne derece akılda kalacağını öngörebilirsiniz