REKLAM ARAŞTIRMALARI

1)
REKLAM ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI
            o ''Reklam Etkinlik Araştırmalarının...''
2) SPONSORLUK ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI
            o ''Öncelikli amacı sponsorluk aktivitelerine...''
3) PROMOSYON ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI
            o ''Promosyon (promosyon, numune dağıtımı, vs.)''
4) PRE-TEST
            o ''Pre-test çalışmalarının amacı reklam...''
5) POST-TEST
            o ''Post-test çalışmalarının amacı, reklamın yayın...''
6) ADTRACK
            o ''Adtrack'in amacı, süreklilik arz eden reklam...''
7) ORS
            o ''Günler geceler boyu süren reklam yatırım...

-İSTANBUL VERİ MERKEZİ REKLAM ARAŞTIRMALARI-    ''REKLAM ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI, SPONSORLUK ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI, PROMOSYON ETKİNLİK ARAŞTIRMALARI, PRE-TEST, AD-TRACK, ORS...  www.ivemaraştırma.COM' da