MOTİVASYON SEMİNERİ
                                             ''Ne arıyorsanız, onu görürsünüz''
     Bir yönetici olarak yapılan hatalar kadar, başarıları da görmek ve takdir etmek zorundayız.
Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle en çok tartışılan konudur.
Motivasyonun amacı, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak ve böylelikle verimliliği arttırmaktır.
     Elemanlarının hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla-yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin kurumsal bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları çok yüksektir.
     Bireyin motivasyonu arttırıldığı takdirde, örgütsel amaçlara ulaşılması kolaylaşacaktır. İşinden tatmin duyan ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmede örgüt tarafından destekleneceğini bilen çalışanlar, kurumsal etkinliğin arttırılmasında temel rolü üstlenirler.
     Takdir-tanıma ve ödüllendirme, kurum kültürüne paralel, sistematik ve gerçek biçimde yapılmadığı takdirde yalnızca bir maliyet unsuru olarak kalır. Parasal ve parasal olmayan ödüllendirme araçları kişilere göre farklı anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle personeli motive edecek araçlar doğru yöntemlerle seçilmelidir.
                                                                                                                ve devamı için TIKLAYIN ...

MOTİVASYON SEMİNERİ- ''Bir yönetici olarak yapılan hatalar kadar, başarıları da görmek ve takdir etmek zorundayız...''