Çalışan Memnuniyeti
    Amacı: Çalışan memnuniyeti araştırmasında amaç, sürekli olarak hedef kitleniz ve çözüm ortaklarınızla temas ve iletişim halinde olan çalışanlarınızın çalıştıkları firma ve ortam hakkındaki değerlendirmelerini almak, genel memnuniyet seviyelerini ölçmek ve var ise memnuniyetsizlik sebeplerini ortaya çıkarmaktır.

    Nasıl Gerçekleştirilir: Çalışan memnuniyeti çalışmaları kalitatif ve kantitatif araştırma teknikleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilir. İlk aşamada kalitatif araştırmalar gerçekleştirilerek ya da şirket içinde mevcut şikayet ve öneri toplama yolları ile derlenmiş veriler incelenerek anket formunun gerçek çalışanların önem verdikleri konuları içermesi sağlanır. Ardından çalışanlar ile gerçekleştirilen kantitatif araştırma ile çalışanların memnuniyet dereceleri, memnun olmadıkları konular, neden memnun olmadıkları, talepleri, şikayetleri vs. derlenir. Bu çalışmada en önemli konu gizliliktir: Bu yüzden anketler, çalışanları deşifre edebilecek hiçbir bilgi alınmadan gerçekleştirilir.

    Çalışan Memnuniyeti Araştırması Sonucunda:
Şirket içinde çalışanlarınızın sesine kulak verip, onları daha yakından tanıyabilir
Muhtemel krizleri öngörebilir
Yetişmiş insan kaybını engelleyebilir ve aynı zamanda yeni çalışan bulma ve yetiştirme masraflarınızı en aza indirmenin yollarını belirleyebilir
Çalışan-müşteri iletişiminin daha sağlıklı yürümesini sağlayabilir
Ekip ruhunu güçlendirir
Mevcut çalışan memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik unsurları ve çalışmaları tespit edebilirsiniz.