Etnografik Araştırmalar

     Antropolojik bir yaklaşım olan etnografi, "kültür ve günlük hayatın anlamına" odaklı bir araştırma yöntemidir.

    Tüketici ihtiyaç, tutum ve davranış araştırmalarında hem psikolojik (duygular, değerler), hem davranışsal hem de bunları etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi ve tüm bu faktörlerin etkisine beraber bakılmasına imkan sağlayan bir araştırma yöntemidir.

    Tüketicinin karar verme mekanizmasını etkileyen kültürel trendler, tutumlar ve hayat tarzı faktörleri hakkında "içeriden" bilgi akışı sağlar.

    Etnografik tüketici araştırmalarının avantajları şöyledir:

Belirli bir pazar, kültür veya çevreyi anlamak,
Tüm araştırmaların aynı sonuçları verdiği noktada, taze bir bakış açısı yakalamak,
Yerleşik davranış kalıpları arasındaki fırsatları görebilmek,
Proaktif strateji geliştirme çalışmalarında tüketicinin sadece ne istediği değil, ne isteyeceği hakkında da bilgi edinmek,
Tüketicinin yeni ortaya çıkan ve henüz karşılanmamış ihtiyaçlarını belirlemek.
Bu yöntem özellikle aşağıdaki sorulara cevap verir:
Benim tüketicim kim? (yaşam tarzı, değer yargıları, sosyal ilişkileri, günlük hayatı, vs.)
Tüketici ürünümü nasıl kullanıyor? (yeni, alışılmadık kullanım alanlarının belirlenmesi)
Ürünüm tüketicinin günlük hayatında ne önem taşıyor?
İşlevselliğinin dışında tüketiciye sağladığı duygusal/sosyal fayda nedir?
Etnografik araştırmalarda katılımcı gözlem, dolaylı mülakat ve derinlemesine mülakat gibi farklı araştırma teknikleri kullanıldığından tüketicinin "ne söylediğini", "ne yaptığını" ve "ne kullandığını" duyma ve izleme imkanı sağlar.

    Bu yöntem, araştırmanın amacına, zaman ve bütçe sınırlamalarına göre araştırma modelleri geliştirmeye çok uygundur. Bu çalışmalar değişen sürelerle, belirlenen zaman dilimleri içerisinde tüketicilerin evlerinde, iş yerlerinde, restoran, kafe ve benzeri gibi farklı mekanlarda antropolog ve psikologlarla gerçekleştirilir.