Derinlemesine Görüşmeler

     Katılımcılarla birebir (veya çift olarak) gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerdir.

     FOCUS grup toplantılarının aksine, grup etkileşimi ve dinamiği olmadığı için bireysel görüşmeler sonucunda yaratıcı ve yeni fikirlerle ulaşmak çok olası değildir.

Ancak, derinlemesine mülakat aşağıdaki durumlarda en yüksek verimlilik sağlayan kalitatif araştırma tekniğidir:
Kişisel / hassas konularda bilgi toplamak,
Gizli kalmış anlam ve duygulara ulaşmak,
Gruptan etkilenmeyi (sosyal onaylanma, beğenilme kaygısı) en aza indirgeyerek kişisel görüşleri anlamak,
Birden fazla katılımcının aynı toplantıda zaman baskısı nedeniyle bir araya getirilememesi gibi zorluklar.