İVEM ARAŞTIRMA
   
 
 
 

                               KALİTATİF ARAŞTIRMALAR

1) FOCUS GRUP TOPLANTILARI

o  Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin...

2) DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER

o  Katılımcılarla birebir (veya çift olarak) gerçekleştirilen...

3) ETNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR

o  Antropolojik bir yaklaşım olan etnografi, "kültür ve günlük...

-İSTANBUL VERİ MERKEZİ KALİTATİF ARAŞTIRMALAR-    ''FOCUS GRUP TOPLANTILARI, DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER, ETNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR...  www.ivemaraştırma.COM' da