PERSONELİ VE İŞ ORTAMINI GELİŞTİRME

    Personel yönetiminin bu tür işlevleri;

Çalışanların yetenek ve başarılarını artırmaya yönelik eğitim ve geliştirme programlarını belirleme ve uygulama
Çalışanların emniyet ve sağlıklarını en üst düzeyde tutacak fiziksel iş çevresini geliştirme
İş yaşamının niteliği ve üretim geliştirme programları, yönünden iş çevresini geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır.