PROJE BAŞLIKLARI

1) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
              
o  ''İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır"

2) İNSAN KAYNAKLARI İHTİYAÇLARININ PLANLANMASI
               o  ''Örgütün kısa ve uzun dönemli insan...''

3) PERSONEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ 
               o ''Personel işe yerleştirildikten sonra personelin...''

4) PERSONEL SAĞLAMA VE SEÇME
               o  ''Örgütün insan kaynakları belirlendikten sonra...''

  GeneL Amaç:  
 
"İnsanı Kazanan, İşinde de Kazanır"
Şirket maddi sermayesinin yanında başarıya kaynak oluşturan diğer bir sermaye yükselen hızla önem kazanmıştır: İnsan Sermayesi.
Bu sermayenin özellikleri ve yarattığı değer oranında şirketin iş performansında yükseliş gerçekleşmektedir. Bu anlayışla ARGE, şirketlerin insan sermayelerini en verimli şekilde yönetebilmesini sağlayacak süreç ve sistemlerin geliştirilmesi projelerini gerçekleştirir.
                                
  ve devamı için TIKLAYIN ...

5) PERSONELİ VE İŞ ORTAMINI GELİŞTİRME
               o ''Çalışanların yetenek ve başarılarını artırmaya ...''

6) ETKİLİ İŞ İLİŞKİLERİ ORTAMI YARATMA VE SÜRDÜRME
               o ''Örgüt ihtiyacı olan personeli bulduktan sonra...''

-İSTANBUL VERİ MERKEZİ  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ-    ''İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, İNSAN KAYNAKLARI İHTİYAÇLARININ PLANLANMASI, PERSONEL DEĞERLENDİRMESİ VE ÜCRETLENDİRMESİ, PERSONEL SAĞLAMA VE SEÇME, PERSONELİ VE İŞ ORTAMINI GELİŞTİRME, ETKİLİ İŞ İLİŞKİLERİ ORTAMI YARATMA VE SÜRDÜRME...  www.ivemaraştırma.COM' da