İŞE ALIM SÜRECİ

    İşe alımda hedefimiz, pozisyona en uygun adayı yerleştirmek ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Açık pozisyonlar için başvurularınızı basvuru@ivemarastirma.com adresinden İnsan Kaynakları’na ulaştırabilirsiniz.
   
    İşe alım sürecimiz var olan açık pozisyonlar ve nitelikleriniz dikkate alınarak ilerlemektedir. İnsan Kaynakları tarafından ilk mülakatı tamamlanan adaylar, kurum kültürüne uygunluk ve pozisyonun yetkinlikleri açısından değerlendirilerek 2. mülakata davet edilir. İlk mülakat sürecinde adaylar pozisyona bağlı sayısal,psikometrik veya bilgisayar becerisi testlerine alınabilir. İlk mülakat ve genel yetenek sınavlarında başarılı olan adaylar, İnsan Kaynakları ve Birim yöneticisi tarafından 2. mülakata alınır. Görev tanımı, sorumluluklar ve çalışma şartlarında ortak bir anlaşma sağlanan adaya görev teklifi yapılır. Şartlarda anlaşma sağlanamadığı takdirde, adayın bilgileri doğabilecek uygun bir pozisyonda değerlendirilmek üzere sistemde saklanır.