Kurumsal itibar

    İvem Araştırma itibar yönetimi alanındaki çalışmalarını sadece stratejik araştırmalarda uzmanlaşarak değil, kullandığı araştırma modelinin yerel ve ulusal bazdaki gelişimini dinamiklere uygun olarak sürdürmektedir. İvem Araştırma Kurumsal İtibar araştırmalarında deneyimli uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir. Bugüne kadar birçok firmada proje gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla farklı paydaşlar için  benchmark veriler de müşterilere sağlanmaktadır.
2003 yılından beri yoğun olarak gerçekleştirilen itibar araştırmalarına yönelik AR-GE çalışmaları kapsamında 2006 yılında modelin daha efektif kullanılmasına olanak sağlayan GfK RepMan Kurumsal İtibar Araştırma modeli ORSA Stratejik İletişim Danışmanlığı firması ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Modelin amacı, kurumun / firmanın algısının sosyal paydaşlar ve şirket yöneticileri nezdinde ölçülerek ortak algı ve farklılıkların birlikte raporlanmasıdır. 
İvem Araştırma Repman Kurumsal İtibarı Modelinde 3 temel süreç takip etmektedir.
I. Süreç - Pre RepMan: Bu aşamada amaç, şirketin itibarını hangi kriterlerle özdeşleştiğini ortaya çıkarmak üzere yöneticilerin görüşlerinin alınmasıdır. Sonuçta şirketin yönetim takımına göre itibarının öncelikli hangi kriterlerden oluştuğu belirlenir.
II Süreç - Paydaşlar Araştırması: Belirlenen sosyal paydaşlar arasında, şirketin kurumsal itibarının hem yöneticilerin öncelikli kriterlerine göre hem de uluslararası kriterlere göre nasıl algılandığı araştırılır.
III. Süreç - Post RepMan: Son aşamada, şirketin itibar kriterleriyle sosyal paydaşların algılamaları arasındaki farkı ortaya çıkartılır ve şirketin itibar yönetimi modellemesi için stratejik veriler tasarlanır. Bu aşamanın sonunda şirket içi ve dışında çıkan sonuçlar doğrultusunda yöneticiler tarafından sonrası için itibara yönelik hangi alanların öncelikli değerlendirilmesi gerektiği belirlenir.