Finans

    İvem Araştırma bankacılık, sigortacılık ve diğer finans araştırmaları konusunda deneyimli, uzman proje grubu ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Bankacılık alanında; özel, bireysel, ticari, kurumsal bankacılık ve  işletme bankacılığı ile ilgili araştırmalarda finans sektörünün önde gelen kurumları İvem Araştırma, sigortacılık alanında da hayat sigortası, elementer sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yönelik araştırma hizmeti vermektedir.
    Kalitatif ve kantitatif veri toplama tekniklerinin dengeli bileşimini araştırmalarında kullanan İvem Araştırma pazarlama ve iletişimin tüm evrelerinde strateji geliştirmek için ihtiyaç duyulan bulgulara erişim imkanı sağlamaktadır. Bu kapsamda finans alanında ihtiyaçlara en uygun araştırma modellerinin tasarlanmasından, yoğun istatistik kullanımı ve ileri istatistiksel analizlere kadar müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
İvem Araştırma Finans alanında aşağıdaki araştırma alanlarında hizmet vermektedir;
Pazar yapısını anlamaya yönelik araştırmalar / Pazarı görüntülemeye ve takip etmeye yönelik araştırmalar / Pazar payını ölçümlemeye yönelik araştırmalar / Pazarı geliştirmeye yönelik araştırmalar
Müşterilerimizin ihtiyaçları ile etkin bir şekilde örtüşen gelişmiş araştırma teknikleri