Metin Kutusu:  

 

                  MARKA DEĞERİ ARAŞTIRMALARI

                    (Markam Ne Derece Güçlü)

 

     Markalar, günümüzde işletmelerin en önemli ve en uzun vadeli sermayeleri haline gelmiştir. Brand Metrics başlıca marka değerinin tespit edilmesi olmak üzere marka kişiliğinin belirlenmesi, marka imaj haritasının çıkarılması, markaların güçlü ve zayıf yanlarının tespiti ve pazarın ve tüketicilerin genel durumu ve hareketlerinin irdelenmesini sağlar.

     Brand Metrics modeli ile markalar pazarda nerede durduklarını, rakipleri ile aralarındaki farklılıkları, tüketicilerin beklentilerini ve markaları açısından gelişme alanlarını tespit ederler. Bu da markalara yapılacak yatırımların yönlendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Detayda bakıldığında ise model, reklam ve diğer tüm iletişim faaliyetlerinde kullanılacak parametrelerin, değerlerin ve potansiyelin belirlenmesini sağlar.

     Özetle, Brand Metrics markanın ve genel olarak pazarın mevcut durumunu tespit ederken, pazar ve markanın geleceği hakkında da öngörü kazandırır.

     Brand Metrics, dayanıklı tüketici malları, hızlı dönen tüketici malları ve hizmet sektörü de dahil olmak üzere markanın ve markalaşmanın var olduğu tüm sektörlerde uygulanabilir. Brand Metrics kantitatif bir araştırma modelidir ve yüz yüze anket yöntemi ile yürütülür. Brand Metrics anket formu tüm dünyada ortak olarak kullanılan standart bir formata sahip olmasına rağmen, sektör ve marka farklılıklarına yönelik eklemelere ve taleplere de açıktır.

     Brand metrics marka değerinin tespit edilmesinde, marka kişiliğinin belirlenmesinde, imaj haritasının çıkartılmasında, markanın güçlü ve zayıf yanlarının tespitinde, pazarın ve tüketicilerin genel durumunun tespit edilmesinde faydalıdır.