MÜŞTERİ SADAKATİ ARAŞTIRMALARI

     Geleneksel pazarlama anlayışına sahip yöneticiler ve kurumlar genellikle daha fazla hizmet ya da ürün satarak pazar payını artırmayı düşünürler; fiyat indirimleri, kampanyalar gibi satış yöntemleri kullanarak pazar paylarını artırırlar.  Bu şekilde artırılan pazar payları, rakipler tarafından çok kısa sürede geri kazanılabilir.   Yeni pazarlama anlayışında ise pazar payını artırmak için, yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, mevcut müşterileri kaybetmemek ve daha fazla tüketmelerini sağlamak, pazar payının sürekliliği açısından daha etkilidir.  

     Müşterilerin kurum ürün veya hizmetlerini daha fazla tüketmeleri ve rakipleri deneme ihtiyacı hissetmemeleri, müşteri bağlılığının artırılmasıyla sağlanabilir.  Memnun ayrılan bir müşterinin kuruma ya da markaya bağlı olması ihtimali herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir, dolayısıyla birçok kurum müşteri bağlılığının sağlanmasını sadece müşteri memnuniyetine dayandırmıştır.  Müşteri memnuniyetinin yanı sıra kurum imajı, politikaları ve tüketicilerin satın alma davranışları da bağlılığı etkileyen önemli faktörlerdendir.

     Müşteri bağlılığı, benzer ürün ya da hizmeti sunan kurumların, farklı pazarlama stratejileriyle rakip firmaların müşterilerine ulaşmalarına rağmen, bu müşterilerin mevcut çalıştıkları firmadan satın aldığı ürün ve hizmetleri kullanmaya devam etmesi olarak açıklanabilir.  Rekabetin gittikçe arttığı günümüzde kurumların bağlılık düzeyi yüksek müşterilerinin oranını bilmeleri gerekir

·         Müşteri bağlılığını artıran ürün özellikleri ve hizmet aşamaları,

·         Mevcut müşterilerin kuruma bağlı olmama nedenleri,

·         Yoğun rekabet ortamında kaybedilmesi muhtemel müşteri segmentinin özellikleri      (Demografik, tüketim özellikleri ...) ve hacmi.

·         Müşteri kaybedilmesi açısından tehdit oluşturan rakipler.

Bu ve benzeri birçok soruya İVEM Araştırma müşteri memnuniyeti ve Sadakat Araştırması  modeli ile çözümler üretmektedir