KALİTATİF ARAŞTIRMALAR
                   (Anket formu ile öğrenemeyeceksem)

     Fokus Grup Toplantıları
Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu kalitatif bilgi edinmektir.

     Bu yöntemde aynı demografik (yaş grubu, sosyo-ekonomik düzey, marka kullanım alışkanlıkları) özellikler taşıyan 6 ila 8 kişi bir moderator eşliğinde bir araya gelir ve araştırma konusu grup ortamında tartışılır. Moderator, grubu önceden belirlenmiş bir tartışma akışı çerçevesinde grubu yönlendirerek yaklaşık 2 saatlik bir zaman diliminde hedeflenen bilgileri derler.

     Fokus grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Karşılıklı çağrışımın bir sonucu olarak, katılımcılar birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetikleyerek zengin ve çeşitli bilgi akışı sağlanır.

     Bu teknikte ortamın rahatlığı ve güvenirliliği esastır. Grup baskısı, sosyal onaylanma ve sosyal beğenilme gibi engellerin aşılması ve katılımcıların "gerçek" algı, duygu ve düşüncelerine ulaşmak için çeşitli psikoterapik yöntemler kullanılır.

     Fokus grup toplantıları zaman ve bütçe kısıtlaması olduğu durumlarda, zengin ve çeşitli bilgiye ulaşma imkanı sağlar. Ancak hiç bir zaman kantitatif araştırmanın yerine yapılması tavsiye edilmez. Kalitatif araştırmalar kantitatif araştırmaların alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

     Derinlemesine Mülakatlar

     Katılımcılarla birebir (veya çift olarak) gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerdir.

     Fokus grup toplantılarının aksine, grup etkileşimi ve dinamiği olmadığı için bireysel görüşmeler sonucunda yaratıcı ve yeni fikilerle ulaşmak çok olası değildir.

     Ancak, derinlemesine mülakat aşağıdaki durumlarda en yüksek verimlilik sağlayan kalitatif araştırma tekniğidir:
 

     Etnografik Tüketici Araştırmaları
Antropolojik bir yaklaşım olan etnografı, "kültür ve günlük hayatın anlamına" odaklı bir araştırma yöntemidir.

     Tüketici ihtiyaç, tutum ve davranış araştırmalarında hem psikolojik (duygular, değerler), hem davranışsal hem de bunları etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi ve tüm bu faktörlerin etkisine beraber bakılmasına imkan sağlayan bir araştırma yöntemidir.

     Tüketicinin karar verme mekanizmasını etkileyen kültürel trendler, tutumlar ve hayat tarzı faktörleri hakkında "içeriden" bilgi akışı sağlar.

     Etnografik tüketici araştırmalarının avantajları şöyledir:

 Bu yöntem özellikle aşağıdaki sorulara cevap verir:

     Etnografik araştırmalarda katılımcı gözlem, dolaylı mülakat ve derinlemesine mülakat gibi farklı araştırma teknikleri kullanıldığından tüketicinin "ne söylediğini", "ne yaptığını" ve "ne kullandığını" duyma ve izleme imkanı sağlar.

     Bu yöntem, araştırmanın amacına, zaman ve bütçe sınırlamalarına göre araştırma modelleri geliştirmeye çok uygundur. Bu çalışmalar değişen sürelerle, belirlenen zaman dilimleri içerisinde tüketicilerin evlerinde, iş yerlerinde, restoran, cafe ve benzeri gibi farklı mekanlarda antropolog ve psikologlarla gerçekleştirilir