Metin Kutusu:  

 

                      ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
          
                  (Çalışanlarım Memnun mu?)

 

     Amacı: Çalışan memnuniyeti araştırmasında amaç, sürekli olarak hedef kitleniz ve çözüm ortaklarınızla temas ve iletişim halinde olan çalışanlarınızın çalıştıkları firma ve ortam hakkındaki değerlendirmelerini almak, genel memnuniyet seviyelerini ölçmek ve var ise memnuniyetsizlik sebeplerini ortaya çıkarmaktır.

     Nasıl Gerçekleştirilir: Çalışan memnuniyeti çalışmaları kalitatif ve kantitatif araştırma teknikleri birlikte kullanılarak gerçekleştirilir. İlk aşamada kalitatif araştırmalar gerçekleştirilerek ya da şirket içinde mevcut şikayet ve öneri toplama yolları ile derlenmiş veriler incelenerek anket formunun gerçek çalışanların önem verdikleri konuları içermesi sağlanır. Ardından çalışanlar ile gerçekleştirilen kantitatif araştırma ile çalışanların memnuniyet dereceleri, memnun olmadıkları konular, neden memnun olmadıkları, talepleri, şikayetleri vs. derlenir. Bu çalışmada en önemli konu gizliliktir: Bu yüzden anketler, çalışanları deşifre edebilecek hiçbir bilgi alınmadan gerçekleştirilir.

     Çalışan Memnuniyeti Araştırması Sonucunda: