ADTRACK
 

     Amacı: Adtrack'in amacı, süreklilik arz eden reklam ya da promosyon kampanyalarının mesajlarının hedef kitle tarafından nasıl algılandığını ölçümlemektir. Adtrack, kendi kampanyanızın hatırlanma oranı, markanız üzerindeki olası etkisi, satın alma tercihleri üzerinde yarattığı değişim gibi birçok konuyu ölçümlendirir. Adtrack bunun da ötesinde, aynı zaman dilimi içinde rakiplerinizin kampanyalarını da aynı kriterler bazında ölçümlendirerek size rakip analizi konusunda ışık tutar.

    
Nasıl Gerçekleştirilir: Adtrack, birbirini takip eden dalgalar halinde; haftada 1 dalga, 2 haftada bir dalga veya ayda bir dalga sıklığında gerçekleştirilebilir. "Tracking" özelliğini yitirmemesi ve ad hoc bir çalışmaya dönüşmemesi için, bu sıklık korunmalıdır. Adtrack televizyon, radyo ve basın reklamları/promosyon kampanyaları için gerçekleştirilebilir. Genellikle bir markaya ait reklam takip edilecekse Telefon Anketi yöntemi ile, birden fazla markaya ait reklam kampanyaları takip edilecekse Yüz Yüze Anket yöntemi ile gerçekleştirilir. Adtrack, haftanın aynı günlerinde ve aynı zaman dilimi içinde gerçekleştirilir. Her bir Adtrack dalgasında en az 150 deneğin görüşleri derlenir. Birkaç dalga sonunda kümülatif ve karşılaştırmalı raporlar sayesinde süreci analiz eden grafik çıktılar ve eğriler oluşturulur. Adtrack projelerinde en önemli konulardan biri incelenen sektöre/markaya ait yeni başlayan reklam kampanyalarının takip edilerek anket formuna dahil edilmesidir, çünkü her bir reklam kampanyası ilgili dönemdeki hatırlanma oranlarını ve diğer parametreleri doğrudan etkileyecektir. Yeni başlayan reklam kampanyalarının birebir takip edilmesi ve görüntülerinin izlenip kodlanmasından sonra sisteme dahil edilmesi için. Bu sayede yeni başlayan tüm reklam filmlerinden anında haberdar olma, filmleri izleme ve anket formuna dahil etme imkanına sahiptir.

     Adtrack Sonucunda: