SPONSORLUK ETKİNLİK ARAŞTIRMASI 

                  (Sponsorluk Faaliyetlerim Nasıl gidiyor?)

 

     Amacı: Öncelikli amacı sponsorluk aktivitelerine başlamadan önce aktivitenin türünden, içeriğine kadar her tür açıdan değerlendirilmesini ve hedef kitleye en uygun sponsorluk aktivitesi ile ulaşılmasını sağlamaktır. Sponsorluk aktiviteleri aşağıdaki her bir aşama için uygulanabilir.

     Nasıl Gerçekleştirilir: Sponsorluk aktivitelerine başlamadan önce, kalitatif araştırma teknikleri ile görüşleri alınan hedef kitleden muhtemel sponsorluk aktiviteleri ile ilgili, önerileri ve fikirleri alınır. Bu önerilerin her biri belirlenen kurumsal kimlik ve marka kişiliği ile örtüşüp örtüşmeyeceği de sorgulanarak kantitatif aşamaya aktarılır. Kantitatif araştırma teknikleri ile ortaya çıkan tüm sponsorluk önerileri kavram olarak test edilir ve hangisinin en etkin olacağı tespit edilir.

     Sponsorluk faaliyetlerine başlamadan önce marka algılanışı ve imajı üzerinde kantitatif bir araştırma yapılarak sponsorluk faaliyeti öncesi marka konumu, imajı ve kişiliğinin tanımlanması önerilir. Sponsorluk aktivitesi sırasında ya da bitiminde tekrarlanacak bu marka algılanış ve imaj çalışmasının ilki ile karşılaştırılması sonucunda sponsorluk aktivitesinin muhtemel etkisi de ölçümlenebilir.

     Mevcut sponsorluk aktivitelerinin değerlendirilmesinde ise, sponsorluk aktivitesinin etkili olduğu grup ve olmadığı grup birbirleri ile kantitatif olarak karşılaştırılır ve her iki grubun marka algılama ve imaj değerlendirmeleri karşılaştırılır.

     Sponsorluk Etkinlik Araştırması Sonucunda: