Metin Kutusu:  

         FİYAT ARAŞTIRMALARI

      (Ürünüm İçin Doğru fiyat Nedir)

 

     Fiyat, pazarlama karması içerisinde en önem taşıyan parametre olarak bilinir. Markaların fiyatlandırma stratejileri satışları dolaylı ve dolaysız olarak iki yönde etkiler. Price-Aid belirlenen fiyatın, marka kalitesinin algılanışını ve bu algılamadaki değişimleri analiz eder ve aynı zamanda marka değerini saptar.

     Fiyatınızı düşürdüğünüzde ne gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz?

Fiyatınızı arttırdığınızda ne gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz?

     Price Aid Modeli İVEM Araştırmanın uygulanan bir fiyat araştırması modelidir.

     Sonuçta Price Aid modelini kullanan firmalar farklı fiyat seviyelerinde ne kadarlık satış yapabileceklerini ölçüp yeni fiyatın marka imajına etkisini görebilirler. Price Aid modeli genelde dayanıksız tüketim ürünleri için kullanılır.

     Price Aid modeli dayanıksız tüketim ürünleri için kullanılabilir.

     Bu araştırma tekniği yüz yüze anket yöntemi ile yapılır. Ele alınan ürünün ve rakip ürünlerin gerçek satış noktalarındaki durumlarına benzer şekilde dizayn edilen bir stüdyoda yapılır. Çalışmaya katılan deneklerin satın alma davranışları incelenir. Buna göre çalışma sonuçları bir bakıma simülasyon tekniği kullanılarak elde edilir.