Metin Kutusu:  

               ÜRÜN TESTLERİ

  (Yeni Ürünüm Başarılı Olacak mı?)

 

     Söz konusu test "yeni ürün geliştirilmesinde", "mevcut üründe" veya "mevcut ürün değişikliğinde" başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı "mevcut tüketicilerin", "rakip tüketicilerin" veya "potansiyel tüketicilerin" yaklaşımını almaktır. Üründe bulunan özelliklerin, "güçlü" ve "zayıf" yönlerinin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi, belirlenmesi ve buna paralel olarak ihtiyaç ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanır.

     Ürün testleri yeni ürün tasarımlarında veya mevcut ürünlerde "markasız (blind)" veya "markalı" olarak gerçekleştirilebilir. Tüketicilerin markadan kaynaklı avantaj ve dezavantajlardan etkileneceği göz önünde bulundurulursa mevcut üründe yapılacak değişikliklerin ilk etapta mutlaka markasız test edilmesi önerilir.

     Yeni bir ürün piyasaya çıkarılacağı zaman tüketicinin ürüne karşı reaksiyonlarını almak ve daha sonraki adımları buna göre belirlemek için mutlaka ürün testi yapılmalıdır. Ürün testleri hızlı tüketim ürünlerinden, dayanıklı tüketim ürünlerine kadar tüm ürün kategorileri için uygulanabilir.

     Uzun süreli kullanıma dayandırılacak ürün testlerinde (in-home visit test), hedeflenen kitleyi temsil eden örneklem grubuna "markalı" veya "markasız" ürün ve tabii ki bu ürünlere ilişkin kullanım açıklamaları, önceden belirlenmiş süre içinde kullanılmak/ test edilmek üzere teslim edilir. Ürün kullanımını takip eden süreçte ise, kullananların ürün ile ilgili değerlendirmeleri alınır.