Motivasyon Semineri
                                  ''Ne arıyorsanız, onu görürsünüz.''
    Bir yönetici olarak yapılan hatalar kadar, başarıları da görmek ve takdir etmek zorundayız.
Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle en çok tartışılan konudur.
    Motivasyonun amacı, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak ve böylelikle verimliliği arttırmaktır.
Elemanlarının hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla-yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olan yöneticilerin kurumsal bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları çok yüksektir.
    Bireyin motivasyonu arttırıldığı takdirde, örgütsel amaçlara ulaşılması kolaylaşacaktır. İşinden tatmin duyan ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmede örgüt tarafından destekleneceğini bilen çalışanlar, kurumsal etkinliğin arttırılmasında temel rolü üstlenirler.
    Takdir-tanıma ve ödüllendirme, kurum kültürüne paralel, sistematik ve gerçek biçimde yapılmadığı takdirde yalnızca bir maliyet unsuru olarak kalır. Parasal ve parasal olmayan ödüllendirme araçları kişilere göre farklı anlamlar taşımaktadır. Bu nedenle personeli motive edecek araçlar doğru yöntemlerle seçilmelidir.
    Seminerde; hem birey, hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonu geliştirmek amacı ile uygulanabilir bir ödül sistemi için gerekli yöntem ve teknikleri öğreneceksiniz.
    Ayrıca seminerde motivasyon süreci ve ödüllendirme araçlarının önemi ile ilgili başarılı uygulama örnekleri paylaşılmaktadır.
Seminerde ödül yönetiminin performans değerlendirme sistemi ile ilişkileri de ele alınmaktadır.

    Zaman içerisinde düzenli ve iyi giden işletmelerde birçok faktörün etkisiyle sadece alt seviye çalışanların değil, yönetici kademesinde çalışanların da iş yapma isteklerinde azalmalar meydana gelebilir. Böyle durumlarda verimlilik düşer,işler zamanında bitirilemez hale gelir,çalışanlar diğerini kabahatli bulur,karmaşa , düzensizlik , olumsuzluklar ardı ardına sıralanır.İşletmeler genellikle kendi içlerinde günah keçileri tespit ederek , değişik babadan kalma yöntemlerle bunların üstesinden gelmeye çalışırlar.Oysa ki profesyonel yardım almaları ,motivasyon ve verimlilik çalışmaları işletmelere hem zaman, hem de maddi kazanç sağlar.
Yapılan çalışmalar sonucu takım ruhu gelişerek işletme çıkarları ve hedefleri ön plana geçer.Çalışanların her biri kendi değer ve önemini kavrayarak,yaptığı işi severek yapar hale gelir. Bu eğitimle üst kademe yöneticiler,her zaman etkili olan yöntem, bilgi ve değerler edinirler.
    Eğitimler her zaman her işletmenin iç yapısına ,büyüklüğüne ,iş alanına bağlı olarak kendine özgü geliştirilmekle birlikte, temel içerik aşağıdaki gibidir.

Eğitimin İçeriği:
Motivasyon yaklaşımları
Motivasyon nasıl sağlanır?
Çalışanları motive etmenin yolları
Motivasyon aracı olarak tanıma ve taltif
Motivasyonun iş sonuçları üzerine etkileri
Takım olmak
İş koşullarını geliştirmek
Çalışanları geliştirmek


Seminer İçeriği:
Motivasyon
Motivasyonda amaç ve motivasyon süreci
Motivasyon kuramları
İnsan ilişkileri
İhtiyaçlar, statü ve roller
Sorumluluk duygusu ve işi severek yapmak
Çalışanları nasıl motive ederiz?
İnsan Yeteneklerinin en iyi kullanımı ve en iyi sonuçların alınması
Etkili iletişim ve motivasyon
Sorunlu insanları kazanmak
Çalışanların motivasyonunu anlamak
Kendi kendini motive etme
Takım ve birey motivasyonu ?
Motivasyon-performans ilişkisi
Performansa etki eden nedenler, bireysel performans ve motivasyon ?
Performans ölçme, değerlendirme ve geliştirme
Bir Performans modeli, performans ölçüleri ve performans anlaşması
Yüksek performanslı organizasyonlar yaratmak ?
Motivasyon kaybı ve performans düşüş süreci ?
Çalışanların tatmin derecesinin ölçülmesi ?
Performans değerlendirme süreci ve yöntemleri ?
Rekabette başarının sırrı?
Ödüller, kimler ödüllendirilmeli?
Ödül yönetim sistemleri
Kuruma özgü ödül süreci tasarımı

Bu Seminere Neden Katılmalısınız?
Bu eğitimin sonunda; kurum içinde nasıl bir ödül ve motivasyon sistemi kuracağınızı, mevcut sisteminizi ne yönde iyileştirmeniz gerektiğini ve bu sistemlerin iş sonuçlarına yansımasını uygulama ve atölye çalışmaları ile öğreneceksiniz.
İşletmenizde etkin bir ödül ve motivasyon sistemi kurmak ve iş sonuçlarınızı çalışan memnuniyetinizle birlikte geliştirmek için bu seminerdeki yerinizi şimdi ayırın.