PAKET, İSİM VE AMBALAJ TESTLERİ

     Tüketiciler bir ürünün fonksiyonel özelliklerinin yanında ürünün fiziksel veya kişiliğine ait karakteristiklerini de değerlendirirler. Başka bir ifadeyle; tüketiciler satın aldıkları ürünü sadece o ürünün ne işe yaradığını bildikleri için değil, aynı zamanda ürün hakkında ne hissettiklerini göz önüne alarak verirler. Markalama ve ambalajlama stratejisinin temelinde de tüketicilerin bu davranışı, yani satın alma kararlarını bir takım rasyonel ve duygusal düşüncelere dayalı olarak vermeleri yatmaktadır.

     Marka isminin logosunun ve ambalajının tüketici algılayışında tetikleyici bir özelliğinin olması gerekir. Yani tüketicide duygusal ve rasyonel olarak ürün, marka ve ürünü üreten firma bütünü, ürünün kalitesi, ürünün hangi ihtiyacı karşılayacağı, ürünün kullanım kolaylığı gibi algıya dayalı sayısız imaj, imge ve çağrışım oluşturmalıdır.

     Dolayısıyla pazara sunulacak bir ürünün taşıyacağı marka ve logosunun tüketici zihninde neler çağrıştırdığı, ürünü ne denli temsil edebildiği, söylenişinin ne derece kolay olduğu, akılda kalıcılığı, diğer markalardan ne derecede ayrıştırılabildiği ve dikkat çektiği gibi konuların araştırılması çok önemlidir.

     Benzer şekilde ürünü içinde markayı da üstünde taşıyacak ambalaj, ürün ve marka ile yaratılmak istenen etkiyi destekler nitelikte olmalıdır. Ambalaj, grafik tasarım, renk, boyut, satın almaya ikna etme, ürün ve marka imajına katkı, kullanım pratikliği, ayırt edicilik gibi kriterler açısından tüketici nezdinde test edilmesi gerekir