KULLANIM VE TUTUM ARAŞTIRMALARI

     Bu tür çalışmaların amacı belirlenen ürün kategorisinde, tüketicilerin ürüne ilişkin pazarlama bileşimine (yani ürün, ambalaj ve reklama) karşı reaksiyonları, tutumları ve davranış kalıplarının saptanmasıdır. Bir başka deyişle tüketicinin ürün kullanımı hakkında üretici firmaya fikir vermek ve farklı bakış açıları kazandırmaktır.
Söz konusu araştırma teknikleri ile ele alınan ürünü kullanan hedef kitlenin bu ürüne ilişkin detaylı algılamaları ve düşünceleri derlenir. Daha sonra bu verilerin rakip ürünlerle (markalarla) kıyaslanmasına gidilir. Bu çalışma sonucunda "ürün ve marka kullanımı", "marka imajı", ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.
Ayrıca tüketici için "önemli olan" veya "olmayan" noktaların belirlenmesi, "tüketicinin ürünü kullanım şekli"," miktarı", " kullanım sıklığı" gibi konularda da fikir sahibi olunabilir.

     Söz konusu test "yeni ürün geliştirilmesinde", "mevcut üründe" veya "mevcut ürün değişikliğinde" başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı "mevcut tüketicilerin", "rakip tüketicilerin" veya "potansiyel tüketicilerin" yaklaşımını almaktır. Üründe bulunan özelliklerin, "güçlü" ve "zayıf" yönlerinin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi, belirlenmesi ve buna paralel olarak ihtiyaç ve önerilerin ortaya çıkarılması amaçlanır.