SEGMENTASYON VE PROFİL ÇALIŞMALARI
     SEGMENTASYON ve profil çalışmaları hedef kitleyi tüketici davranışları açısından benzer özellikler taşıyan homojen gruplara bölmek ve bu grupları detaylı olarak tanımlamak amacıyla yapılır. Buradaki asıl hareket noktası aynı segmentte yer alan tüketiciler arasındaki farklılıkları en aza indirgeyerek, segmentler arasındaki farklılıkları ise maksimize ederek farklı homojen yapıları tanımlayabilmektir.

     (Segmantasyon ve Profil Çalışmaları)
Tüketicilerin demografik, sosyo-psikolojik vb özelliklerinin detaylı incelenmesi ile onlara en etkili ve doğru şekilde ulaşmamıza ışık tutar.
Tüketicilerin kümelere ayrılması ile kaç farklı grup tüketicimiz olduğunu görebilmemizi sağlar.
    
     Hangi segmente nasıl yaklaşmamız gerektiğini, hangi mecrada kime nasıl hitap etmemiz gerektiğini belirlememize yardımcı olur.
Her grubun ihtiyaçlarının farklılaşan noktalarını belirleyerek pazarlama stratejilerimizi, tanıtım ve reklam faaliyetlerimizi bu grupların ihtiyaçlarına göre planlamamızı sağlar.
    
     SEGMENTASYON ve profil çalışmalarının, nihai tüketiciye bir ürün ya da hizmet sunulan tüm sektörlerde kullanılması mümkündür. Ancak bunun için de pazar yapısının segmentlere ayrılabilecek özelliklerde olması gerekir. Örneğin ürün küçük bir pazara hitap ediyorsa, zaten küçük olan bu pazarı daha da küçük segmentlere bölmek çok anlamlı değildir.
    
     Hedef kitleyi oluşturan tüketiciler arasında ölçülebilecek farklılıklar var ise segmentasyon yapılmalıdır.
Ayrıca segmentasyon çalışması yapıldıktan sonra pazarlama iletişimi, bu segmentlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kurulamıyorsa pazarı segmentlere ayırmanın çok faydası olmayacaktır.